نمایش یک نتیجه

دوره کشف استعداد شغلی (( پرش ))

1,100,000هزار تومان

مدت زمان دوره: سه ساعت و نیم

نوع دوره: مناسب برای رشد فردی و کسانی که قصد دارند استعداد نهفته خودشان را پیدا کنند.

پیش نیاز دوره: دوره استعداد و مهارت یابی به مدت 93 دقیقه است.