خدمات ما در یک نگاه

Movasati Academy

مهدی مواساتی

مهدی مواساتی موسس آکادمی کسب و کار مواساتی، بیزینس کوچ بین المللی ، مدرس دانشگاه و کارگاه های آموزشی در حوزه کسب و کار و به ویژه کارآفرینی، یکی از حامیان آموزش و توسعه کسب و کار آنلاین در ایران می باشد. آکادمی مواساتی تجربه، تخصص و مهارت را به عنوان سرلوحه کار قرار داده و بروزترین آموزش‌ها را که مطابق با استاندارد های بین المللی موثر و کاربردی است ارائه می دهد.

آخرین مقالات

آکادمی مهدی مواساتی